• THÁP RÙA HỒ HOÀN KIẾM ( Du khách chỉ mất 5 phút đi bộ từ Khách Sạn Điện Lực Hà Nội )
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI.
  • PHÒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, PARTY, ĐÁM CƯỚI,....
  • PHÒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, PARTY, ĐÁM CƯỚI,...
  • PHÒNG HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TẠI KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.

Văn hóa NPCHTT

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực triển khai phương án tái cơ cấu Công ty.

T hực hiện phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực theo Nghị Quyết số

From: Call NowBook Now

Lễ tổ chức ký cam kết thực thi VHDN giữa Trưởng các đơn vị với Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp

From: Call NowBook Now

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề khách sạn

Từ ngày 18-29/05/2020, Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực tổ chức các lớp đào tạo bồi

From: Call NowBook Now

Tổ chức buổi sinh nhật tháng 6 năm 2020 cho CBCNV

Trong nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty

From: Call NowBook Now