• THÁP RÙA HỒ HOÀN KIẾM ( Du khách chỉ mất 5 phút đi bộ từ Khách Sạn Điện Lực Hà Nội )
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI.
  • PHÒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, PARTY, ĐÁM CƯỚI,....
  • PHÒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, PARTY, ĐÁM CƯỚI,...
  • PHÒNG HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TẠI KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.
  • KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BÃI CHÁY.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực triển khai phương án tái cơ cấu Công ty.

From: Call Now Liên hệ

T hực hiện phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực theo Nghị Quyết số 348/QĐ – HĐTV ngày 06/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty nước hoa nữ hàng hiệu Điện lực miền Bắc về việc Triển khai phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực tại văn bản số 4188/EVNNPC TCNS/ ENNNPC TCNS ngày 10/08/2020

Chiều 17/08/2020, Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực tổ chức cuộc họp toàn thể CBCNV Công ty để phổ biến tinh thần và nội dung về phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực.

Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty, các Ban TCNS, Pháp chế, Công đoàn Tổng công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Lê Quang Thái phổ biến phương án tái cơ cấu trong thời giai đoạn chờ EVN phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu tổng thể. Để ổn định các hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý tập trung và tinh gọn mô hình tổ chức và bộ máy quản lý của  Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực. Yêu cầu tổ chức triển khai phương án sắp xếp  tái cơ cấu mô hình tổ chức và bộ máy quản lý với các nội dung chính sau:

Bộ máy quản lý điều hành: Giữ nguyên mô hình tổ chức và bộ máy quản lý điều hành như hiện tại, gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc; Các phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Kiểm soát viên

Bộ máy giúp việc: Gồm 3 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp ( được thành lập trên cơ sở thực hiện hợp nhất Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Kế hoạch đầu tư), Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kinh doanh.

Các đơn vị trực thuộc: Không duy trì các Đơn vị trực thuộc trong mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty, các đơn vị này sẽ được sắp xếp và tổ chức lại. Giải thể Khách sạn Điện lực Hà Nội và Khách sạn Điện lực Bãi Cháy ( hiện đang là 2 chi nhánh của Công ty) và tổ chức lại thành các địa điểm kinh doanh thuộc phòng Kinh doanh; Sáp nhập Trung tâm Du lịch – Lữ hành vào phòng Kinh doanh.

Với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, ông Lê Quang Thái yêu cầu toàn thể CBCNV Công ty tích cực, chủ động phát huy hết khả năng của mình để xây dựng một tập thể đoàn kết, không dao động đồng thời thông báo ban lãnh đạo Công ty sẽ tiến hành sắp xếp lại lực lượng lao động, thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp và bố trí lao động của Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc sau khi giải thể, sáp nhập vào các phòng chức năng, các bộ phận tương ứng đảm bảo sử dụng lao động hiệu quả, ổn định việc làm cho CBCNV và người lao động của Công ty. Bố trí, sắp xếp lại một số lao động giữa các phòng chức năng, giữa các bộ phận trong từng phòng đúng với chuyên môn nghiệp vụ nhằm phát huy được năng lực, sở trường của mỗi CBCNV và người lao động góp phần tăng năng xuất lao động của Công ty. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 là tiếp tục đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức theo mô hình mới, năng xuất cao và hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu của việc sắp xếp, tái cơ cấu. Triển khai các chương trình đào tạo: Đào tạo chuyên môn – nghiệp vụ, Đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp  chuẩn hóa Thái độ – Tác phong – Kỹ năng cho CBCNV Công ty.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Công ty cũng đã thống nhất việc chuyển đổi mô hình tổ chức, phân công các chức danh quản lý để Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ ngày 20/08/2020./.
https://tungshop.com/nuoc-hoa/
 

Vũ Thị Thu Hương – Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực

Các tour liên quan